CSR

Scanleasing Danmark A/S’ CSR-model

”Ansvaret for at drive en forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi, er grundstammen i begrebet CSR (Corporate Social Responsibility). På dansk kalder vi det virksomhedens samfundsmæssige ansvar.”

 

1. Menneskerettigheder

Som virksomhed betragtet tager vi ansvar for at respektere menneskerettigheder globalt og lokalt, bl.a. i relation til vores egne ansatte, leverandører, kunder og andre virksomheder, herunder også konkurrerende virksomheder. I Scanleasing tager vi ansvar for lige behandling af alle mennesker, uanset deres status eller baggrund. Nedenfor nævnes blot nogle få rettighedstiltag:

 • Vores medarbejdere kan frit vælge fagforening
 • Ligelig adgang til uddannelse og læring i hele organisationen
 • Et samarbejde med kommunen om jobtræning og flexjob
 • Repræsentation af begge køn på alle niveauer i organisationen

 

2. Involvering i det lokale samfund

Vi arbejder løbende på at engagere os i lokalsamfundet, så dette kan blive styrket. Blandt andet skaber vores vækst arbejdspladser i byen, og vi kan være med til at mindske fattigdom og fremme økonomisk udvikling. Nogle enkelte tiltag i forhold til det lokale samfund nævnes nedenfor:

 • Skaber jobs og lærlingepladser
 • Vælger oftest lokale leverandører af varer og tjenesteydelser
 • Opfylder vores skattemæssige ansvar
 • Bidrager til lokale sports- og sundhedsaktiviteter

 

3. Forbrugerforhold

I Scanleasing tager vi ansvar over for de kunder, der køber produkter eller ydelser hos os. Det er vigtigt i forhold til samfundet, at vise hinanden accept og respekt. Nogle af vores helt klare målsætninger er nævnt nedenfor:

 • Bruger kontrakter, der er skrevet i et let forståeligt sprog med klare betingelser
 • Sikrer god vejledning ift. vores kunder og samarbejdspartnere
 • Samler og håndterer kundeklager efter bedste evne
 • Sikrer tilstrækkelig databeskyttelse

 

4. God forretningsskik

I Scanleasing arbejder vi mod den bedst mulige etiske adfærd. God forretningsskik er måden, vi driver virksomhed på. Vi arbejder bevidst på at fremme de gode principper. Herunder nævnes nogle enkelte gode måder, vi driver god forretning på:

 • Vi er meget opmærksomme på alt hvad der kunne involvere korruption og mulige gråzoner
 • Bidrager til økonomisk vækst via fair konkurrence
 • Overholder lovgivningen på alle områder
 • Kontrollerer at vores ansatte er aflønnet korrekt

 

5. Miljø

Taget bilbranchen i betragtning kan Scanleasing som virksomhed stadig fokusere på miljøet fra flere vinkler i forhold til at forebygge forurening. Nogle af vores bestræbelser er nævnt nedenfor:

 • Forebygger og håndtere forurening og affald rigtigt
 • Forsøger at indføre en grønnere indkøbspolitik i det daglige
 • Vi har CO2-udledning i tanke blandt andet ved indkøb af flere hybrid- og elbiler
 • Viser omtanke for naturen ved opbygning og drift af vores virksomhed

 

6. Organisering

I Scanleasing arbejder vi ud fra et velfungerende organisationsdiagram, som forenkler overblikket over arbejdsdelingen i organisationen og gør koordinering af arbejdsopgaverne lettere. Organisering er et nødvendigt middel til at kunne handle samfundsmæssigt ansvarligt inden for de andre områder i CSR. Nedenfor er anført eksempler på konstant optimering af vores organisation:

 • Fortløbende vurderer vi, om ledelsen samlet set besidder de nødvendige kompetencer
 • Arbejder løbende på at optimere beslutningsprocesser og -strukturer, der understøtter arbejdet med at tage både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn
 • Løbende sikrer vi os, at der sker en udvikling og en opfølgning på vores mål
 • Vi har stor fokus på vores måde at kommunikere på både internt og eksternt

 

7. Arbejdsforhold

Det er meget vigtigt for os, at alle regler om arbejdsvilkår overholdes, herunder ferie, afskedigelse, arbejdstid m.v. Vi gør vores yderste for at beskytte medarbejderne i forbindelse med arbejdsskade, barsel, handicap og alderdom. Nedenfor nævnes nogle få af de arbejdsforhold, som vi konstant er bevidste om:

 • Undgår diskrimination i forhold til arbejds- og ansættelsesforhold
 • Udformer klare og forståelige ansættelseskontrakter
 • Afholder medarbejderudviklingssamtaler
 • Opmærksom på det fysiske arbejdsmiljø (ergonomi, lys, luft, støj m.v.)

Start Driving

Tallene taler for sig selv og garanterer dig, at vi har den nødvendige erfaring, branchekendskab og entusiasme, der skal til for at rådgive dig helt enkelt og gennemskueligt gennem flexleasing-junglen.

års erfaring med leasing

kontrakter i bagagen

Scanleasing biler på gaden

Privatleasing logo

Skriv dit navn og nummer her, så ringer vi dig op snarest.

Du kan også kontakte os på Facebook.

Scanleasing Kolding
Vejlevej 361
6000  Kolding

70 20 69 25
Man.-fre.: 10.00-17.00
Søn.:11.00-16.00

Scanleasing København
Jernbanegade 13
1608  København V

70 20 69 25
Man.-fre.: 10.00 – 18.00
Lør.: 10.00 – 16.00